Loading...

Plant dye powder 100% natural

The careful balancing of powders made from leaves, roots and flowers from a range of plants led to the creation of three 100% natural colouring variations to give colour nuances and tones with a natural shine, whilst giving the hair body, conditioning and shine.

Conditioning plant powder

A blend of a variety of 100% natural powders made from leaves, roots and flowers from a range of plants that gives body, conditioning and shine without colouring the hair. Hence its name: NATURALIS NEUTRUM, natural and colourless.


NATURALIS NEUTRUM


<br /> Bizi güvən, spam göndərməyəcəyik
"Göstərilən məqsədlər üçün emalın məlumatını və razılığını oxudum" Gizlilik Siyasəti
I consent to the processing of my personal data for sending the newsletter (by e-mail)